Klockan

Översätt online

Vad är klockan

På den här sidan så kan du läsa om klockor och ta reda på vad klockan är!

Klockans historia

Mänskligheten har alltid insett tidens gång och har alltid försökt att mäta och registrera den. Den enkla väckarklockan på ditt nattduksbord står där i dag, tack vare över 6000 års mixtrande och experimenterande. En allmän kunskap om tidsdelning var väldigt viktigt för den tidiga jordbrukaren, som använde sig av tidsmätning för plantering, odling och skörd. På den tiden var dock en enstaka timme obetydlig.

När tidiga civilisationer växte och blev mer komplexa och behoven av en mer exakt mätning krävdes började de tidiga egyptierna att dela upp varje dag i två mätbara bitar. Med hjälp av skuggan från en obelisk kunde man avläsa när solen stod som högst på dagen. Andra tidiga och mer exakta tidsregistreringar inkluderar även timglaset, indexerade ljus som brann med en jämn hastighet, och vattendrivna enheter.

Den tidiga mekaniska klockan

Under medeltiden reglerade man samtal till bön i kloster med hjälpa av mekaniska tornur. Denna revolutionerande apparat synkroniserade snart rytmen i hela städer. Hela världens kulturer påverkades snart av den typ av klockor som de använde i klostren. Utvecklingen av atomur med en noggrannhet av en miljarddels sekund, verkar spegla det moderna samhällets nästan besatthet av ålder och tidens gång.

Klockan utan pendel

Den allra första tidiga mekaniska klockan, som inte hade pendlar, utvecklades under senare hälften av 1300-talet, troligen av munkar från Centraleuropa, och placerades inom kyrkan. De hade inte urtavla eller visare och slog bara en gång i timmen. Dessa mekaniska anordningar placerades troligen i kyrkans klockstapel för att utnyttja den befintliga kyrk klockan. Det tog över 100 år innan synliga urtavlor och visare började användas. Den tidiga klockan var mycket stor och gjordes av tunga järnramar och kugghjul smidda av de lokala smederna.

år 1640 konstruerade Galileo en klocka som innefattade en svängande pendel, men han hann aldrig bygga sin klocka innan sin död. År 1656 tillförde Christian Huygens en pendel till en klockmekanismen av sin egen design och fann att den höll tiden utmärkt. Regleringen av hastigheten av rörelsen gjordes, som det är idag, genom att helt enkelt höja eller sänka pendeln.

Huygens klockan

Huygens uppfinning gjorde klockan betydligt mer exakt så när som tre minuter före eller efter varje dag, till skillnad mot en kvart till en halvtimme per dag, som det var innan.

Genom den första delen av 1500-talet började den inhemska klockan dyka upp. De var förmodligen gjorda av de lokala vapen och låssmederna. Efter 1630 blev en vikt-driven lykt klocka väldigt populärt bland dom mycket rika. När den svängande pendeln tillkom 1656, blev klockan mer exakta. Mycket tidiga urverk var monterade högt över golvet eftersom de behövde långa pendlar och stora gjutjärns vikter. I själva verket var de inget annat än enkla mekaniska ur med en urtavla och visare. De kallades ”wags-on-the-wall” Den långa fall, eller farfars klockan var inget annat än tidiga  wags-on-the-wall prototyper. Trälådor användes endast för att dölja fula vikter och gjutjärns pendlar.

Trots att holländaren Hyugens innovativa pendel design tog ett stort steg framåt i klocktillverkningen var det de engelska urmakarna som regerade i Europa från omkring 1660 fram till 1900-talets införande av billiga amerikanska mässings pendlar.

Översätt online – tradutor

Modern mekanisk klocka

Jämfört med den elektroniska klockan så är mekaniska klockor mindre exakta, och går ofta fel med ca en sekund per dag och är känsliga för temperatur och magnetism. De är också dyra att tillverka, kräver regelbundet underhåll och justering, samt är mer benägna att gå sönder. Ändå lockar det fina hantverket i den mekaniska klockan fortfarande intresse från en del människor.

Stift-ankargång (kallat Roskopf rörelsen efter sin uppfinnare, Georges Frederic Roskopf) är en billigare version av det schweiziska verket som tillverkades i stor upplaga som till exempel Timex.

Stämgaffel klocka

Stämgaffel klockan är en typ av elektromekanisk klocka som introducerades av Bulova under 1960 och använder en stämgaffel med en exakt frekvens (oftast 360 hertz) för att driva en mekanisk klocka. Uppgiften att konvertera elektroniskt pulserande vibrationer i roterande rörelse sker via två små juvelprydda fingrar, så kallade spärrhakar. Stämgaffel klockor blev överflödiga när elektroniska kvarts klockor utvecklades eftersom de var billigare att producera och ännu mer exakta.

Traditionella mekaniska urverk använder en spiralfjäder som kallas drivfjäder som kraftkälla. I manuella klockor måste fjädern vridas upp regelbundet av användaren genom att vrida klockans krona. Antika Fickur vreds upp med hjälp av en separat nyckel i ett hål på baksidan av klockan.

Behöver du ett lexikon?